Obsługa PPK

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy program oszczędnościowy skierowany do pracowników. Od 1 lipca 2019 do wdrożenia PPK są zobligowane największe polskie firmy (zatrudniające ponad 250 osób). Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nakłada na pracodawców wiele nowych obowiązków, a za ich niedopełnienie przewidziano sankcje.

Prawidłowo wdrożony pakiet PPK może wspierać budowanie wizerunku przyjaznego i odpowiedzialnego pracodawcy, a dla zatrudnionych stanowić element programu motywacyjnego.

Pracodawcom oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia i bieżącej obsługi PPK.

 

Pracownicze plany kapitałowe - nasza oferta

Etap przedwdrożeniowy:

  • Wsparcie procesu wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała oszczędnościami uczestników PPK
  • Realizacja kampanii informacyjnej dla pracowników - informowanie pracowników o ich prawach w kontekście PPK jest bardzo ważne, ponieważ wszelkie potencjalne zniechęcanie przez podmiot zatrudniający do oszczędzania w ramach PPK jest penalizowane.

Bieżąca obsługa PPK:

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych każdy pracownik będzie mógł składać szereg deklaracji, które pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić podczas procesu naliczania składek, a następnie przekazać do instytucji finansowej zarządzającej PPK danej firmy.

Zapewniamy:

  • kompleksowe wsparcie w zakresie naliczania składek
  • pomoc w kompletowaniu i przetwarzania dokumentów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
  • obsługę wymiany dokumentów z instytucją finansową zarządzającą programem PPK firmy

​​​​​​​