Aktualności
Zmiana siedziby firmy
UWAGA! Z dniem 1 kwietnia 2015 nastąpiła zmiana siedziby firmy. Z uwagi na przenoszenie numerów telefonów stacjonarnych, w razie problemów z połączeniem prosimy o kontakt na numer 605-353 300. Nasz nowy adres: BEETSMA HRM-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Hutników 9 35-302 Rzeszów Polska
2015-04-07
więcej
Nowa oferta pracy: elektronik
Poszukujemy elektronika.
2014-10-07
więcej
Panel klienta Oferty pracy
Parametry wyświetlania - FILTR
Branża
Województwo
Ilość ofert na str.
Panel klienta Oferty pracy
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Moduł płace
Moduł płace obejmuje oprócz wszystkich czynności związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników również obsługę w zakresie ubezpieczeń społecznych, a więc w szczególności ustalanie praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wysokości tych świadczeń, a także rozliczenia z ZUS.
 
Wynagrodzenia
 
- stworzenie bazy danych płacowych pracowników klienta,
 
- naliczanie wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem premii i nadgodzin oraz innych dodatków i potrąceń stosownie do indywidualnej specyfiki rozwiązań płacowych u klienta (w tym urlopów, zwolnień chorobowych, zasiłków, składek na fundusz pracy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) stosownie do wiążących klienta postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania.
 
- sporządzanie utajnionych odcinków płacowych dla każdego pracownika,
 
- sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe,
 
Rozliczenia z ZUS
 
- sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 
- sporządzanie przelewów składek na rzecz urzędów państwowych (ZUS, US) i innych instytucji,
 
- sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, składek pracowników klienta,
 
Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 
- sporządzanie rocznych informacji o dochodach,
 
- sporządzanie rocznego obliczenia podatku,
 
Inne czynności związane z wynagrodzeniami, a w szczególności:
 
- przygotowywanie informacji o wynagrodzeniach niezbędnych do sporządzenia zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników lub wystawianie tych zaświadczeń,
 
- przygotowywanie ustalonych w umowie raportów i zestawień płacowych przydatnych w bieżącym zarządzaniu firmą,
 
- pomoc przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych, a w szczególności przy sporządzaniu wyjaśnień odpowiedzi odwołań itd,
 
- ponoszenie odpowiedzialności przed klientem w zakresie prawidłowości sporządzania list płac klienta, naliczania i pobierania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy i naliczania innych składników,
 
- bieżąca współpraca z klientem w zakresie objętym umową,
 
- przechowywanie dokumentacji płacowej klienta w miejscu bezpiecznym, strzeżonym, zapewniającym jej poufność lub organizacja takiego miejsca w siedzibie klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu,
 
- na podstawie odrębnej umowy pomoc przy formułowaniu zakładowych przepisów płacowych (regulaminu wynagradzania, regulaminy pracy), a także motywacyjnych systemów wynagradzania.
 
Poszczególne punkty oferty mogą zostać zmodyfikowane stosownie do potrzeb i indywidualnych wymagań klienta.
Copyright ©   HRM System Centrum Outsourcingu
Adres: ul. Lewakowskiego 2a 35-119 Rzeszów, Polska   . Tel. (17) 852 12 68, 852 10 43   . GSM 605-353 300   . E-mail: biuro [at] hrm-system.eu
projekt i realizacja: BigCom