Aktualności
Zmiana siedziby firmy
UWAGA! Z dniem 1 kwietnia 2015 nastąpiła zmiana siedziby firmy. Z uwagi na przenoszenie numerów telefonów stacjonarnych, w razie problemów z połączeniem prosimy o kontakt na numer 605-353 300. Nasz nowy adres: BEETSMA HRM-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Hutników 9 35-302 Rzeszów Polska
2015-04-07
więcej
Nowa oferta pracy: elektronik
Poszukujemy elektronika.
2014-10-07
więcej
Panel klienta Oferty pracy
Parametry wyświetlania - FILTR
Branża
Województwo
Ilość ofert na str.
Panel klienta Oferty pracy
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Moduł kadry
W ramach pakietu związanego z obsługą kadrową proponujemy pełen zestaw usług związanych z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zatrudniania pracowników, a więc przede wszystkim sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z wymogami prawa pracy, sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, ponadto sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz zestawów statystycznych pomocnych w sprawozdawczości GUS, jak i w bieżącym zarządzaniu Państwa firmą.

- Sporządzanie i dokumentów kształtujących stosunek pracy, a w szczególności umów o pracę, zmian umowy, wypowiedzeń, a także świadectw pracy.

- Bieżące doradztwo na temat form zatrudnienia, rodzajów umów o prace, treści umów o prace z poszczególnymi grupami pracowników i wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem.

- Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymogami klienta.

- Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi macierzyńskimi i wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi w tym: ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych.

- Ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw związanych ze stosunkiem pracy.

- Ewidencja nieobecności pracowników.

- Organizowanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.

- Sporządzanie lub dostarczanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, związanych z zatrudnieniem.

- Sporządzanie zestawień i raportów kadrowych koniecznych dla bieżącego zarządzania firmą w formie uzgodnionej z klientem.

- Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc przy załatwianiu spraw pokontrolnych.

- Sporządzanie na podstawie odrębnego zlecenia dokumentów wewnątrzzakładowego prawa pracy w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, premiowania, opisów stanowisk pracy a także dokumentów wspomagających zarządzanie personelem tj. systemów ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych itd.

- Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.

Oferujemy Państwu również nasze dodatkowe usługi polegające na obsłudze administracyjnej (rozliczenia, wprowadzanie i przetwarzanie danych) konkursów, promocji, programów lojalnościowych, itp. Na życzenie klientów w ramach naszej podstawowej działalności samodzielnie organizujemy i przeprowadzamy również szkolenia pracowników.

W ramach usług dodatkowych oferujemy również swoją pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do Kapitału Początkowego.

Posiadamy Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 9391.
Copyright ©   HRM System Centrum Outsourcingu
Adres: ul. Lewakowskiego 2a 35-119 Rzeszów, Polska   . Tel. (17) 852 12 68, 852 10 43   . GSM 605-353 300   . E-mail: biuro [at] hrm-system.eu
projekt i realizacja: BigCom