Kim jesteśmy?

HRM-SYSTEM zajmuje się kompleksową obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw

Nasza firma rozpoczęła działalność w oparciu o pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w działach kadr i płac oraz korporacjach zajmujących się outsourcingiem.

Początkowo zajmowała się wyłącznie usługami związanymi z administrowaniem płacami i dokumentacją pracowniczą oraz obsługą klientów w zakresie BHP. Kolejnym etapem było rozszerzenie oferty i zaproponowanie kompleksowej obsługi Klientów w zakresie HR.

Nasza kadra to zespół specjalistów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a także specjaliści ds. kadr oraz płac, z długoletnią praktyką w firmach produkcyjnych i usługowych.

Kadrę uzupełniają współpracujący z nami prawnicy, ekonomiści oraz specjaliści ds. BHP rozwiązujący na codzień problemy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Korzyści ze współpracy

Nasza oferta oparta jest na idei outsourcingu.

Polega ona na zlecaniu specjalistom z zewnątrz czynności nie związanych z podstawowym przedmiotem działalności, w naszym wypadku zleceniu obsługi kadrowo-płacowej oraz całości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Zabieg taki pozwala kierownictwu firmy zająć się sprawami najistotniejszymi z punktu widzenia rozwoju firmy, ale stwarza również szereg innych korzyści:

więcej
Mniejsze koszty obsługi kadrowo płacowej
Stale podnosimy kwalfikacje i wiedzę z zakresu znajomość przepisów
Pewność poprawnego prowadzenia dokumentów pracowniczych
Korzyści ze współpracy

Moduł płace

Moduł płace obejmuje oprócz wszystkich czynności związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników również obsługę w zakresie ubezpieczeń społecznych, a więc w szczególności ustalanie praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wysokości tych świadczeń, a także rozliczenia z ZUS.

więcej
Korzyści ze współpracy

Moduł kadry

W ramach pakietu związanego z obsługą kadrową proponujemy pełen zestaw usług związanych z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zatrudniania pracowników, a więc przede wszystkim sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z wymogami prawa pracy, sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.

więcej
Dla naszych Klientów

Oferujemy szkolenia z następujących obszarów

Organizujemy szkoleani otwarte i zamknięte w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz technik sprzedaży.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Czas pracy
Czas pracy
Techniki sprzedaży
Techniki sprzedaży
Obsługa klienta
Obsługa klienta
Negocjacje handlowe
Negocjacje handlowe
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalna
Radzenie sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresem
Kluczowe umiejętności menadżera w zarządzaniu zespołem
Kluczowe umiejętności menadżera w zarządzaniu zespołem
Wyjazdy integracyjne
Wyjazdy integracyjne

Aktualności